TAX ALERT 21/2020 – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZEŃ WS. PODATKU U ŹRÓDŁA

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane:

  • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz
  • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej łącznie: Nowelizacja].

Zgodnie z Nowelizacją, przedłużeniu z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. uległ termin, w jakim wyłączono stosowanie zasady wyrażonej w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz termin w jakim wyłączono stosowanie zasady wyrażonej w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowana Nowelizacja przedłuża stosowanie zawieszenia obligatoryjnego, co do zasady, poboru przez płatnika podatku u źródła [dalej: WHT] przy zastosowaniu stawki ustawowej, w przypadku gdy suma wypłaconych na rzecz jednego podatnika należności podlegających WHT przekroczy w roku podatkowym próg 2 mln zł.

Nowelizacja weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 25 czerwca 2020 r.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418