VAT

TAX ALERT 26/2020 – ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2020 R.

Przypominamy, iż od 1 lipca br. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), o których informowaliśmy w ramach poprzednich Tax Alertów. Niżej przedstawiamy zwięzłe zestawienie nowych rozwiązań obowiązujących od 1 lipca 2020 r.: nowa matryca stawek VAT określająca preferencyjne stawki opodatkowania dla towarów klasyfikowanych według Nomenklatury Scalonej oraz usług klasyfikowanych według PKWiU 2015 (dotychczas regulacje odnosiły się w tym zakresie do PKWiU 2008) [o projektowanych przepisach w tym zakresie pisaliśmy w Tax Alertach nr 19/2019, 15/2019, 5/2019 oraz...

czytaj dalej

TAX ALERT 24/2020 – UPROSZCZENIA W ROZLICZENIU VAT OD IMPORTU TOWARÓW JUŻ OD 1 LIPCA BR.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. na mocy przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) rozszerzona zostanie możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów. Dotychczas tego rodzaju preferencyjne rozliczenie dostępne było jedynie dla części podmiotów, spełniających warunki umożliwiające stosowanie procedur uproszczonych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym lub współpracujących w tym zakresie ze spełniającymi te kryteria agencjami celnymi, jak również dla tzw....

czytaj dalej

TAX ALERT 19/2020 – ZMIANA INTERPRETACJI OGÓLNEJ W SPRAWIE STAWKI VAT NA USŁUGI WYKONANIA TRWAŁEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 maja 2020 r. Minister Finansów zmienił z urzędu interpretację ogólną z dnia 31 marca 2014 r. [dalej: Interpretacja ogólna] w kwestii stawki VAT właściwej dla świadczenia usługi polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (SPM). Zmiana Interpretacji ogólnej ma na celu wyjaśnienie pojawiających się w praktyce wątpliwości odnośnie do określenia, na ile trwały charakter powinno mieć powiązanie zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego objętego SPM (lub jego...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych lub równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe; możliwości uzania farmy wiatrowej za projekt z zakresu infrastruktury publicznej; braku prawa do odliczenia VAT od wydatków przy dzierżawie infrastruktury przez gminę jej jednostce organizacyjnej za symboliczną odpłatnością; braku...

czytaj dalej

TAX ALERT 26/2019 – ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK WCHODZI W ŻYCIE 1 KWIETNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż 16 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: Rozporządzenie], które przewiduje wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT (tzw. JPK_VDEK). Jak wcześniej wskazywaliśmy (por. Tax Alert 20/2019), nowa struktura logiczna obejmująca plik JPK_VDEK będzie stanowiła dokument elektroniczny wspólny zarówno dla deklaracji VAT, jak i dla prowadzonych przez podatnika ewidencji. W efekcie, podatnicy nie będą...

czytaj dalej