VAT

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: czynności wykonane po zawarciu umowy pożyczki nie są objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym dla usług pośrednictwa;kwestii ustalenia maksymalnej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jakie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: zakresu przedmiotowego pojęcia „wartość firmy”, o którym mowa w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT, jako...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.   W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: kodów doładowań GSM, które spółka sprzedaje partnerowi off-line i on-line;korekty dochodowości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018, którą należy kwalifikować jako zdarzenie odrębne od pierwotnych transakcji. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;zakresu ochrony prawnej przysługującej następcy prawnemu,...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące: korzystania ze zwolnienia z VAT usług prawnych;usług hostingu w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy CIT;uzyskiwania decyzji APA dla wszystkich transakcji grupowych, gdy uprzednie porozumienie dotyczy całej działalności podatnika, Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania...

czytaj dalej

TAX ALERT 26/2020 – ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2020 R.

Przypominamy, iż od 1 lipca br. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), o których informowaliśmy w ramach poprzednich Tax Alertów. Niżej przedstawiamy zwięzłe zestawienie nowych rozwiązań obowiązujących od 1 lipca 2020 r.: nowa matryca stawek VAT określająca preferencyjne stawki opodatkowania dla towarów klasyfikowanych według Nomenklatury Scalonej oraz usług klasyfikowanych według PKWiU 2015 (dotychczas regulacje odnosiły się w tym zakresie do PKWiU 2008) [o projektowanych przepisach w tym zakresie pisaliśmy w Tax Alertach nr 19/2019, 15/2019, 5/2019 oraz...

czytaj dalej

TAX ALERT 24/2020 – UPROSZCZENIA W ROZLICZENIU VAT OD IMPORTU TOWARÓW JUŻ OD 1 LIPCA BR.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. na mocy przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) rozszerzona zostanie możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów. Dotychczas tego rodzaju preferencyjne rozliczenie dostępne było jedynie dla części podmiotów, spełniających warunki umożliwiające stosowanie procedur uproszczonych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym lub współpracujących w tym zakresie ze spełniającymi te kryteria agencjami celnymi, jak również dla tzw....

czytaj dalej