VAT

APLIKACJA ELEKTRONICZNA – OBOWIĄZKI W ZAKRESIE VAT

Uwagi ogólne Na gruncie VAT aplikację i jej udostępnianie należy uznać za świadczenie usług – aplikacja nie stawowi bowiem towaru w rozumieniu przepisów o VAT. Taka konkluzja ma istotne znaczenie dla opodatkowania VAT. Co więcej, udostępnianie aplikacji stanowi sprzedaż usług elektronicznych, które są zdefiniowane w ustawie o VAT poprzez odesłanie do rozporządzenia unijnego 282/2011. Co to oznacza, że mamy do czynienia z usługą elektroniczną? Oznacza to, że usługa jest rozliczana na specyficznych zasadach, o ile odbiorcą usługi jest podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej. W takim...

czytaj dalej

TAX ALERT 9/2022 – ZGODA RADY UE NA OBLIGATORYJNY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

Uprzejmie informujemy, że w oficjalnej bazie aktów prawnych UE opublikowano projekt decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej (UE) zezwalającej Polsce na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)[1]. Zgodnie z opublikowanym dokumentem zgoda ma charakter czasowy i dotyczy okresu od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. (z możliwością przedłużenia). Decyzja Rady stanie się skuteczna z dniem notyfikacji, tj. opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rada UE zaakceptowała więc stanowisko Komisji Europejskiej (z marca br.), która pozytywnie zaopiniowała...

czytaj dalej

TAX ALERT – 22/2021 – ZWOLNIENIE Z VAT USŁUG ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

Szanowni Państwo,w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. (sygn. PT6.8101.2.2021) [dalej: Interpretacja] Minister Finansów wypowiedział się w kwestii zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług [dalej: VAT] do usług zarządzania zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi. Tytułem przypomnienia należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 685 ze zm.; dalej: ustawa VAT] ze zwolnienia z VAT korzystają usługi zarządzania: a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami...

czytaj dalej

TAX ALERT 21/2021 – PAKIET SLIM VAT 2

Szanowni Państwo, 19 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe [dalej: Ustawa] wprowadzającą regulacje składające się na tzw. pakiet SLIM VAT 2. Ustawa do dzisiaj, tj. 25 sierpnia 2021 r. nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość zmian wprowadzonych Ustawą wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. Natomiast przepisy dotyczące rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów w JPK_V7 oraz wykazywania VAT naliczonego m. in. z tytułu WNT oraz importu usług, w tym...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego. W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym: alokowania do źródeł przychodu odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów;zasad rozliczenia na gruncie VAT zwiększenia wynagrodzenia za usługi z mocą wsteczną. Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące: przesłanki opodatkowania VAT otrzymanej przez instytut dotacji z NCBR;kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki udzielonej przez spółkę zagraniczną na rzecz oddziału...

czytaj dalej