CIT-8

NA STRONACH RCL OPUBLIKOWANO PROJEKT ROZPORZĄDZENIA, KTÓREGO PRZEPISY PRZEWIDUJĄ WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE ZEZNANIA CIT-8 ZA ROK PODATKOWY 2021 ORAZ WPŁATY PODATKU NALEŻNEGO ZA TEN OKRES

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia przedłużający termin na złożenie zeznania rocznego CIT oraz wpłaty należnego podatku. W świetle propozycji MF to 30 czerwca 2022 r., a nie 31 marca 2022 r. będzie ostateczną datą na: złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą...

czytaj dalej

TAX ALERT 8/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R.

W dniu 25 marca Ministerstwo Finansów przekazało informację o przedłużeniu terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. dla podatników CIT niekorzystających ze zwolnień przedmiotowych do dnia 31 maja 2020 r. Na razie nie ma jednak przepisów w tym zakresie. W tej chwili brak także jakichkolwiek informacji na temat analogicznego przedłużenia terminu do sporządzania sprawozdań finansowych. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach w tej kwestii. KONTAKT Andrzej Paczuskiandrzej.paczuski@ptpodatki.pl+48 510 051 712 Daniel...

czytaj dalej

TAX ALERT 7/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA– PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R. PRZEZ NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO

W dniu 24 marca br. na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników CIT. Zgodnie z jego brzmieniem, ww. termin do złożenia zeznania, jak również do wpłaty należnego podatku, ulegnie przesunięciu z dnia 31 marca na dzień 31 lipca 2020 r. Zakresem zastosowania tego przedłużenia zostaną objęci podatnicy spełniający w roku podatkowym 2019 jeden z następujących warunków: osiągnęli wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT,uzyskali przychody z działalności...

czytaj dalej