NA STRONACH RCL OPUBLIKOWANO PROJEKT ROZPORZĄDZENIA, KTÓREGO PRZEPISY PRZEWIDUJĄ WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE ZEZNANIA CIT-8 ZA ROK PODATKOWY 2021 ORAZ WPŁATY PODATKU NALEŻNEGO ZA TEN OKRES

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia przedłużający termin na złożenie zeznania rocznego CIT oraz wpłaty należnego podatku.

W świetle propozycji MF to 30 czerwca 2022 r., a nie 31 marca 2022 r. będzie ostateczną datą na:

  1. złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  2. wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku podatkowego.

Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj: https://legislacja.gov.pl/docs//502/12356456/12854654/12854655/dokument543157.pdf (odnośnik odsyła do stron RCL).

Na bieżąco monitorujemy prace Ministerstwa Finansów w zakresie przywołanego projektu rozporządzenia i projektu rozporządzenia które wydłuża terminy ustawowe na wykonanie obowiązków sprawozdawczych i będziemy informować Państwa o ich ostatecznym kształcie oraz terminie wejścia w życie.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07