TAX ALERT 7/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA– PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT-8 ZA 2019 R. PRZEZ NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH PRZEDMIOTOWO

W dniu 24 marca br. na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników CIT.

Zgodnie z jego brzmieniem, ww. termin do złożenia zeznania, jak również do wpłaty należnego podatku, ulegnie przesunięciu z dnia 31 marca na dzień 31 lipca 2020 r.

Zakresem zastosowania tego przedłużenia zostaną objęci podatnicy spełniający w roku podatkowym 2019 jeden z następujących warunków:

  • osiągnęli wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT,
  • uzyskali przychody z działalności pożytku publicznego, które stanowiły 80% przychodów tego podatnika.

W efekcie, projektowane przedłużenie może dotyczyć m.in. funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Projektowana w rozporządzeniu regulacja obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie należy wskazać, że projekt rozporządzenia może ulec jeszcze modyfikacjom. Z uwagi jednak na pilny charakter, niebawem można się spodziewać jego publikacji. Będziemy informować o postępach legislacyjnych w tym zakresie.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Daniel Szczepanik
daniel.szczepanik@ptpodatki.pl
+48 605 511 316