Zaproszenie na szkolenie

Warszawa (Hotel Bristol), 8 listopada 2019

PODATEK U ŹRÓDŁA – NOWE ZASADY POBORU PODATKU W 2019

Kancelaria we współpracy z firmą szkoleniową CEETA (ceeta.pl) organizuje szkolenie mające na celu przedstawienie nowych regulacji dotyczących zasad poboru podatku u źródła oraz wskazanie metodologii ich stosowania. W trakcie szkolenia wskazane zostaną sposoby zabezpieczenia sytuacji płatnika, w tym procedury i działania, których wdrożenie umożliwi zarządzenie ryzykiem związanym z płatnościami na rzecz podmiotów zagranicznych.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni doradcy podatkowi z Kancelarii Paczuski Taudul:

– Andrzej Paczuski – Partner, Paczuski & Taudul

– Tomasz Miszograj – Doradca podatkowy, Paczuski & Taudul

W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o kontakt z firmą CEETA (info@ceeta.pl).

Szczegóły szkolenia: 19_11_08_Podatek u źródła