PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kodów doładowań GSM, które spółka sprzedaje partnerowi off-line i on-line;
 • korekty dochodowości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018, którą należy kwalifikować jako zdarzenie odrębne od pierwotnych transakcji.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
 • zakresu ochrony prawnej przysługującej następcy prawnemu, wynikającej z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez wnioskodawcę do dnia przekształcenia;
 • warunków uznania transakcji za WDT lub eksport towarów w rozumieniu ustawy VAT;
 • wynagrodzenia wypłacanego w ramach transakcji swapów ryzyka kredytowego, do którego ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT;
 • warunków skorzystania z ulgi IP Box;
 • zasad opodatkowania PIT odsetek z udziału kapitałowego w spółce komandytowej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową oraz zasady ustalania wskaźnika nexus;
 • skutków podatkowych w VAT dotyczących zapłaty opłaty inicjalnej za wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce;
 • ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę;
 • kwestii uznania działalności w zakresie projektowania i wytwarzania części do produkcji samochodów za działalność B+R;
 • zakresu prawa do zastosowania procedury uproszczonej określonej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, w odniesieniu do transakcji trójstronnych;
 • braku obowiązku zapłaty podatku u źródła z tytułu zakupu usługi B+R.

Życzymy ciekawej lektury

Link do pobrania przekroju: 20_09_08_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085