NOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE CBAM OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW UNII EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że w ślad za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającym mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 [dalej: Rozporządzenie CBAM] w dniu 15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r.  ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym [dalej: Rozporządzenie wykonawcze], obowiązujące oraz stosowane w sposób bezpośredni w każdym państwie członkowskim UE od dnia 16 września 2023 r.

W Rozporządzeniu wykonawczym Komisja UE sprecyzowała m.in.:

  • zakres danych, które zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym zobowiązany jest ujmować w sprawozdaniach CBAM,
  • wytyczne dotyczące składania, modyfikacji oraz korekty sprawozdań CBAM,
  • sposoby metodyki monitorowania w zakresie specyficznych emisji wbudowanych związanych z towarami wyprodukowanymi w instalacji,
  • informacje dotyczące gromadzenia danych i sprawozdawczości dotyczącej procedury uszlachetniania czynnego,
  • wytyczne w zakresie przekazywanie informacji dotyczących należnej opłaty za emisję gazów cieplarnianych,
  • kwestie administracyjne dotyczące sprawozdawczości CBAM, a także
  • egzekwowania przepisów Rozporządzenia CBAM

stosowane w okresie przejściowym obowiązywania Rozporządzenia CBAM, tj. od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Przypominamy, że nowe regulacje bezpośrednio wpływają na obowiązki związane z wprowadzeniem na obszar celny Unii Europejskiej towarów charakteryzujących się wysoką emisyjnością CO2 przy ich produkcji (m.in. aluminium, żeliwa i stali, nawozów czy energii elektrycznej), w szczególności w zakresie składania sprawozdań kwartalnych CBAM, obliczania emisji CO2 oraz ich dokumentowania.

Pomimo że przepisy dotyczące CBAM będą wchodzić w życie stopniowo, a pełne ich wdrożenie nastąpi dopiero od 1 stycznia 2026 r., to przygotowania do nadchodzących zmian dobrze rozpocząć już teraz. Wdrożenie regulacji wynikających z wejścia w życie CBAM jest związane nie tylko z dodatkową sprawozdawczością, ale również prawidłową klasyfikacją towaru w nomenklaturze scalonej oraz prawidłowym obliczaniem przy ich produkcji tzw. emisji wbudowanych CO2. Warto już teraz przeprowadzić analizę prowadzonej działalności pod kątem podlegania pod regulacje CBAM (jeżeli obejmuje lub w nieodległej perspektywie będzie obejmować import towarów na obszar UE) i rozpocząć prace dostosowawcze do regulacji wynikających z wprowadzenia CBAM.

***

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań związanych z CBAM, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29