PROJEKT OBJAŚNIEŃ W ZAKRESIE PODATKU U ŹRÓDŁA

W dniu 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany przez podatników  projekt objaśnień podatkowych dotyczący poboru podatku u źródła (WHT), w szczególności klauzuli tzw. rzeczywistego właściciela (ang. beneficial owner).

Z uwagi na złożoność kwestii poruszonych w ramach projektu, podlegał on konsultacjom, których termin został wydłużony do 24 października.

Nasza kancelaria aktywnie włączyła się w proces konsultacji i skorzystała z prawa do składania uwag. Przedstawiliśmy główne zastrzeżenia dotyczące projektu, opracowując jednocześnie obszerną analizę zmian w celu poprawy i eliminacji niejasności związanych z proponowanymi regulacjami. Ponadto, zwróciliśmy uwagę na obecność wielu kontrowersyjnych i wysoce profiskalnych tez, zakładających szereg niekorzystnych rozwiązań ograniczających prawo do preferencji podatkowych.

W załączeniu udostępniamy skróconą wersję naszych uwag: 23_10_10_Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi_uwagi do projektu objaśnień

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym tematem, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
22 205 22 26

Piotr Zaremba
Doradca podatkowy
piotr.zaremba@ptpodatki.pl
22 205 22 21