BLOG

PRZEDSIĘBIORCY NIE ZAPŁACĄ PODATKU OD UMORZENIA ŚRODKÓW PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE TARCZY FINANSOWEJ PRF 1.0

29 czerwca 2021 r. Prezes Rady Ministrów potwierdził, że podmioty, którym PFR umorzy subwencje przyznane w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 (Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników) nie będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Jednocześnie należy wskazać, że problem konieczności zapłaty podatku od umorzonej wartości subwencji może dotyczyć bardzo dużej grupy...

czytaj dalej

ZMIANY PODATKOWE PROPONOWANE W „POLSKIM ŁADZIE”

W dniu 15 maja 2021 r. zaprezentowane zostały założenia programu społeczno-gospodarczego tzw. „Polskiego Ładu” obejmujące następujące obszary: plan na zdrowie, uczciwa praca - godna płaca, dekady rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025 oraz złota jesień...

czytaj dalej

DANINA SOLIDARNOŚCIOWA – ASPEKTY PRAKTYCZNE

30 kwietnia 2021 r. upływa termin rozliczenia daniny solidarnościowej. Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem kwestii, na które warto zwrócić uwagę dokonując rozliczenia z tego tytułu. dochód z tzw. kwalifikowanych praw własności  (IP Box) W sumie dochodów stanowiących podstawę daniny solidarnościowej nie uwzględnia się dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności. Innymi słowy,...

czytaj dalej

ODPOWIEDŹ MF NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ WS. OBOWIĄZKÓW DOKUMENTACYJNYCH W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MF) opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. istnienia obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych w przypadku zawierania umów przedwstępnych z podmiotami powiązanymi oraz realizacji transakcji z rzeczywistym właścicielem, będącym rezydentem w tzw. raju podatkowym. Czy obowiązkowi...

czytaj dalej

OBJAŚNIENIA PODATKOWE DOTYCZĄCE METODY PORÓWNYWALNEJ CENY NIEKONTROLOWANEJ

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (Objaśnienia). W Objaśnieniach przedstawiono praktyczne aspekty stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) w zakresie uzasadniania rynkowości transakcji kontrolowanych realizowanych po 31 grudnia 2018 r....

czytaj dalej

POJĘCIE TRANSAKCJI KONTROLOWANEJ WG MF

W dniu 31 marca 2021 r. rozpoczęte zostały konsultacje podatkowe w sprawie projektu dokumentu „Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej” [dalej: „Projekt” lub „Dokument”]. Projekt ma na celu wyjaśnienie znaczenia definicji legalnej „transakcji kontrolowanej”, wskazanej w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992...

czytaj dalej

MF PUBLIKUJE OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KOREKTY CEN TRANSFEROWYCH

W dniu 2 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT/art. 23q ustawy o PIT (dalej: KCT11e), w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (dalej: Objaśnienia). Objaśnienia te precyzują część zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne po stronie...

czytaj dalej

TERMIN ZŁOŻENIA POWIADOMIENIA CBC-P ORAZ INFORMACJI ORD-U

31 marca 2021 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych oraz termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Powiadomienie CBC-P Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U.2020.343 t.j. z dnia 2020.03.03)...

czytaj dalej

DOMNIEMANIE ORAZ NALEŻYTA STARANNOŚĆ W ZAKRESIE WERYFIKACJI ROZLICZEŃ DRUGIEJ STRONY TRANSAKCJI Z PODMIOTEM MAJĄCYM MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM „RAJU PODATKOWEGO”

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu ,,Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT” (dalej: Objaśnienia). Objaśnienia odnoszą się do zagadnienia domniemania oraz należytej staranności w zakresie rozliczeń drugiej strony transakcji z...

czytaj dalej

STOSOWANIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI PODATKOWEJ W PRZYPADKU PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKARBU PAŃSTWA

30 września 2020 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.181.2020.1.RK) dotyczącą zasad stosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku podmiotów powiązanych za pośrednictwem Skarbu Państwa. Wyraził w niej kontrowersyjny pogląd, iż w przypadku transakcji zawieranych przez podmioty powiązane pośrednio ze Skarbem Państwa...

czytaj dalej