TAX ALERT 9/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI ORD-U I IFT-2

W dniu 31 marca br. w dzienniku ustaw opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 563, link).

Zgodnie z jego brzmieniem, przesunięciu do 31 maja 2020 r. uległy terminy na sporządzenia i złożenia zeznań:

– ORD-U – do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane;

– IFT-2R – do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat objętych tą informacją.

W przypadku ORD-U przedłużenie dotyczy tych podmiotów, w przypadku których termin na złożenie informacji upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

W zakresie IFT-2 przedłużenie dotyczy podmiotów, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553