TAX ALERT 25/2016 – PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY O VAT

Uprzejmie informujemy, iż do Sejmu skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Projekt].

Wśród zmian przewidzianych w Projekcie warto zwrócić uwagę na planowane ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT (VAT-7K/VAT-7D).

Prawo do kwartalnego rozliczania VAT zachowają wyłącznie tzw. mali podatnicy (tj. podatnicy, u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro). Niemniej również oni w trakcie 12 miesięcy po rejestracji na VAT zobowiązani będą do rozliczania VAT w okresach miesięcznych. W przypadku pozostałych podatników możliwość kwartalnego rozliczania VAT ma zostać wyłączona. Zmiana ma dotyczyć już pierwszego okresu rozliczeniowego 2017 r.

Projekt wprowadza również obowiązek składania większości deklaracji VAT wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – przy wykorzystaniu systemu e-Deklaracje. Deklaracje składane przez podatników niebędących osobami fizycznymi powinny być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Projekt zakłada także wprowadzenie do Kodeksu karnego skarbowego zmiany, na mocy której karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe podlegać będzie czyn polegający na nieskładaniu deklaracji w formie elektronicznej.

Wejście zmian w życie planowane jest na 1 stycznia 2017 r.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18