TAX ALERT 19/2021 – KASY ON-LINE W KOLEJNYCH BRANŻACH OD 1 LIPCA 2021 R.

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (tj. 1 lipca 2021 r.) kolejne grupy przedsiębiorców dokonujące sprzedaży na rzecz konsumentów są zobligowane do rejestrowania obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących posiadających elektroniczny lub papierowy zapis kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059).

Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas on-line są zobowiązani przedsiębiorcy świadczący następujące usługi:

  • budowlane;
  • fryzjerskie;
  • kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prawnicze.

Należy również zaznaczyć, że nowe kasy rejestrujące na bieżąco przesyłają dane dotyczące sprzedaży do Centralnego Repozytorium KAS prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w rezultacie powinny posiadać stałe połączenie z Internetem.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 16