TAX ALERT 14/2017 – OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM TRANSPORTU KOLEJOWEGO – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE…

OBJĘCIE PAKIETEM PRZEWOZOWYM TRANSPORTU KOLEJOWEGO – PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zasadniczą nowością, mającą istotne znaczenie dla podmiotów nabywających tzw. towary wrażliwe oraz firm transportowych, jest objęcie pakietem przewozowym przewozów kolejowych.

Wprowadzony w życie w kwietniu tego roku tzw. pakiet przewozowy miał na celu ograniczenie szarej strefy i wyłudzeń w podatku VAT poprzez kontrole transportu towarów uznawanych za wrażliwe (m.in. paliw, olejów, alkoholi). Przewóz tego rodzaju towarów w związku działalność opodatkowaną VAT podlega rejestracji w systemie SENT pod groźbą wysokich kar (46 % wartości towaru, nie mniej niż 20 000 zł). W konsekwencji organy celne nabywają wiedzę na temat każdego przemieszczenia towarów wrażliwych. Jednak jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, po rozpoczęciu obowiązywania pakietu przewozowego, znacząco, bo niemal dwukrotnie, wzrósł transport kolejowy wyrobów wrażliwych kosztem transportu drogowego. Poprzez proponowane zmiany Ministerstwo Finansów dąży do dalszego uszczelnienia systemu VAT.

Zgodnie z projektem, w systemie SENT będą zgłaszane również przewozy kolejowe, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ponadto obowiązki, które dotychczas ciążyły na przewoźniku drogowym oraz kierowcy pojazdu ciężarowego, mają się rozciągnąć na przewoźnika kolejowego oraz osobę kierującą pojazdem kolejowym.

Dodatkowo, projekt wprowadza inne nowe rozwiązania związane z funkcjonowaniem systemu przewozu towarów. Wprowadzone zostaną nowe przesłanki ukarania przewoźnika, m.in. zadeklarowanie w zgłoszeniu przewozu towarów niezgodnego ze stanem faktycznym. Ponadto, organy otrzymają możliwość wskazania przewozu, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. W takim przypadku przewoźnik może zostać zobowiązany do przedstawienia środka transportu w miejscu dostarczenia towarów lub w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, pod sankcją kary w wysokości 20 000 zł.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43

Grzegorz Keler
grzegorz.keler@ptpodatki.pl
(32) 732 33 56