PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • traktowania przepisów o kosztach uzyskania przychodów w CIT jako środka przeciwko unikaniu opodatkowania;
  • określenia momentu powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych;
  • przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT;
  • zwolnienia w VAT usług pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • ograniczenia z art. 15e ustawy CIT w stosunku do usług badawczo-rozwojowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_03_16_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy