PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości zakwalifikowania kwoty ekwiwalentu opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodu kredytobiorcy; 
  • skutków podatkowych w CIT wyrównania poziomu rentowności na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2019 r.;
  • uznania usług udzielenia pożyczki za transakcje pomocnicze; 

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4-4d ustawy CIT odnośnie do wypłaty dywidendy na rzecz spółki brytyjskiej; 
  • zasad ustalania wartości podatkowej udziałów spółki kapitałowej w przypadku zmiany przez jej wspólnika rezydencji podatkowej; 
  • nie podleganiu ograniczeniom kwalifikacji do kosztów podatkowych, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT, kosztów wynikających z rozliczenia transakcji hedgingu;
  • przesłanki zastosowania zwolnienia z VAT do usług świadczonych na rzecz zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_04_06_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy