Przekrój Podatkowy Finansowy

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: możliwości uzupełnienia postanowienia przedłużającego termin zwrotu VAT; zmiany przeznaczenia towaru handlowego a korekty podatku VAT naliczonego; przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT; rozstrzygnięcia, czy 3% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: kryteriów uznania transakcji za pomocniczą; braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego w celu pokrycia wkładu w spółce komandytowej; kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych franczyzobiorcom (na podstawie umowy franczyzy);...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: ograniczenia możliwości odliczenia od przychodów kosztów usług niematerialnych związanych bezpośrednio z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług;zastosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, ujętych przez spółkę w wartości...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na atrakcje organizowane w związku z uroczystościami otwarcia nowej siedziby spółki i spotkaniem biznesowym; ustalenia wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży w świetle art. 9 pkt 6 ustawy PCC (zwolnienie dla rzeczy ruchomych do...

czytaj dalej

PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych. W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie: Kwestii obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w świetle art. 11n pkt 1 ustawy CIT; Objęcia kosztów związanych z realizacją umowy faktoringu ograniczeniami wynikającymi z art. 15c ust. 12 ustawy CIT; Warunków zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy CIT; Braku zastosowania przepisu art. 15c ust. 12 ustawy CIT do...

czytaj dalej