PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwości uzupełnienia postanowienia przedłużającego termin zwrotu VAT;
  • zmiany przeznaczenia towaru handlowego a korekty podatku VAT naliczonego;
  • przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT;
  • rozstrzygnięcia, czy 3% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku regulowania zobowiązań poprzez kompensatę (netting);
  • opodatkowania VAT pożyczki oraz obsługi administracyjnej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_03_09_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy