PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • ograniczenia możliwości odliczenia od przychodów kosztów usług niematerialnych związanych bezpośrednio z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług;
  • zastosowania ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT w odniesieniu do wydatków eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych, ujętych przez spółkę w wartości początkowej środków trwałych;
  • opodatkowania podatkiem u źródła usług ubezpieczeniowych;
  • możliwości stosowania zwolnienia z VAT do czynności nabycia wierzytelności pieniężnych;
  • możliwości stosowania zwolnienia z VAT do usługi udzielania finansowania poprzez wykup wierzytelności pożyczkowych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • stawki VAT w odniesieniu do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling);
  • braku obowiązku zgłaszania rachunków technicznych do Wykazu podatników (tzw. biała lista).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_02_03_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy