PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • kryteriów uznania transakcji za pomocniczą;
  • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego w celu pokrycia wkładu w spółce komandytowej;
  • kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych franczyzobiorcom (na podstawie umowy franczyzy);

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliwości objęcia określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT wartością pieniężną nieodpłatnego świadczenia związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych (przez pracownika) wszelkich świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika z tego tytułu;
  • prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturze w zawyżonej stawce;
  • obowiązku złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dojdzie do połączenia spółek;

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_03_02_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy