PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na atrakcje organizowane w związku z uroczystościami otwarcia nowej siedziby spółki i spotkaniem biznesowym;
  • ustalenia wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży w świetle art. 9 pkt 6 ustawy PCC (zwolnienie dla rzeczy ruchomych do 1000 zł);
  • skutków podatkowych w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom;
  • obowiązków płatnika uprawniających do niepobrania podatku u źródła;
  • uznania, że dla celów zastosowania zwolnienia z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. nie jest wymagane, aby w momencie otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, podmiot je otrzymujący był podatnikiem akcyzy;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • braku zwolnienia z VAT do czynności polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych (interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20 stycznia 2020 r.);
  • braku opodatkowania podatkiem PCC umowy cash poolingu.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju:  20_01_27_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy