PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez bank obligacji;
  • korekty przychodów z tytułu opłat lotniskowych;
  • możliwości zwolnienia z VAT usług analitycznych świadczonych na rzecz funduszy; 

 a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • wydatków poniesionych w związku z zawartymi ugodami jako kosztów uzyskania przychodów;
  • kwalifikacji odsetek bankowych i prowizji przygotowawczej od zaciągniętego kredytu jako kosztów uzyskania przychodu z zysków kapitałowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_04_14_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy