PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwości sumowania limitu 3 milionów złotych, do którego możliwe jest zaliczenie w koszty podatkowe usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, w przypadku przeprowadzenia połączenia; 
  • skutków podatkowych w CIT zbycia wierzytelności w ramach umowy faktoringu;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliwości zastosowania metody weryfikacji cen transferowych na potrzeby ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  • braku naruszenia warunków uznania PGK za podatnika podatku dochodowego w przypadku gdy jedna ze spółek wchodzących w skład PGK zostanie wspólnikiem spółki osobowej;
  • skutków w VAT nabycia (cesji) trudnych wierzytelności pieniężnych po cenie niższej od ich wartości nominalnej;
  • inwestowania środków pieniężnych na platformie pożyczkowej jako usługi zwolnionej z VAT;
  • zwrotu kosztów likwidacji szkody w ramach umowy reasekuracji jako czynności niepodlegającej VAT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_04_20_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy