POLSKI ŁAD 2.0 WSZEDŁ W ŻYCIE

12 lipca 2022

Z dniem 1 lipca 2022 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy Polski Ład 2.0.

Warto odnotować, że Sejm przychylił się do większości poprawek zaproponowanych przez Senat, co poskutkowało następującymi zmianami w stosunku do pierwotnego projektu:

  1. Rozliczenie z samotnie wychowywanym dzieckiem – w całości przywrócono mechanizm wspólnego rozliczenia, który obowiązywał do końca 2021 roku (początkowo Polski Ład 2.0 przewidywał rozwiązanie pośrednie, określane potocznie „rozliczeniem z połową dziecka”). Warto zaznaczyć, że – z uwagi na podniesioną kwotę wolną, zwiększony próg podatkowy, a także nową, 12-procentową stawkę podatku w pierwszym progu – rozliczenie z dzieckiem może wiązać się z bardzo znacznymi korzyściami. W niektórych przypadkach będzie można na nim zaoszczędzić nawet 27 000 zł.
  2. 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego – skomplikowany mechanizm kompensacyjny, który miał wynagrodzić organizacjom pożytku publicznego zmniejszone wpływy, zastąpiono zdecydowanie prostszym rozwiązaniem – zwiększeniem części podatku, którą będzie można przekazać na rzecz wspomnianych organizacji. Od 2023 roku na wsparcie działalności organizacji pożytku publicznego będziemy mogli przeznaczyć 1,5% naszego podatku.
  3. Brak możliwości podwójnego odliczenia składki zdrowotnej na podatku liniowym – Polski Ład 2.0 miał umożliwić podatnikom opodatkowanym liniowo odliczenie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania (lub zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodu) do wysokości 8 700 zł. Okazało się jednak, że projekt ustawy zawierał błąd legislacyjny, w wyniku którego podatnicy mogliby skorzystać z dwukrotnie większego limitu (17 400 zł) najpierw zaliczając składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu, a następnie odliczając ją od podstawy opodatkowania. Senacka poprawka usunęła tę możliwość, precyzując, że łączne odliczenie nie może przekroczyć 8 700 zł.

Wpływ Polskiego Ładu 2.0 na wynagrodzenia wypłacone w lipcu

Nowa, obniżona stawka PIT będzie stosowana na etapie zaliczek dla wynagrodzeń wypłacanych od 1 lipca 2022 r. (nawet jeśli wynagrodzenie jest wypłacane za wcześniejszy okres), w związku z czym pracownicy mogą spodziewać się zwiększonych wypłat netto.

Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach wynagrodzenia wypłacane w lipcu mogą być niższe od tych otrzymanych w czerwcu. Jest to spowodowane uchyleniem mechanizmu tzw. rolowania zaliczek, który sprawiał, że wynagrodzenia niektórych pracowników (i zleceniobiorców) w pierwszym półroczu były sztucznie zawyżone. Spadku wynagrodzenia mogą spodziewać się następujące osoby (o ile nie zrezygnowały wcześniej z mechanizmu rolowania zaliczek):

  • Pracownicy zarabiający 10 300-12 800 zł brutto (maksymalny spadek wynagrodzenia wyniesie ok. 60 zł)
  • Zleceniobiorcy zarabiający poniżej 12 800 zł brutto (maksymalny spadek wynagrodzenia wyniesie ok. 475 zł)
  • Osoby uzyskujące dochody z tytułu więcej niż jednej umowy o pracę lub umowy zlecenie

Niezależnie od mechanizmu rolowania zaliczek, mniejsze przelewy mogą otrzymać również pracownicy zarabiający powyżej 20 000 zł brutto. W tym wypadku spadek jest spowodowany zmniejszoną kwotą zmniejszającą podatek (300 zł zamiast 425 zł), a jego maksymalna wartość wyniesie 125 zł.

Warto zaznaczyć, że powyższe spadki wynagrodzeń mają charakter przejściowy i zostaną zrekompensowane z nawiązką w rozliczeniu rocznym.

Zwrot nadpłaconego podatku za pierwsze półrocze 2022 r.

Dla wszystkich lub niemal wszystkich podatników zasady Polskiego Ładu 2.0 (12% PIT i brak ulgi dla klasy średniej) są korzystniejsze od zasad Polskiego Ładu 1.0 (17% i ulga dla klasy średniej). Z uwagi na fakt, że przez pierwsze półrocze 2022 roku zaliczki na podatek były opłacane wg zasad mniej korzystnego Polskiego Ładu 1.0, większość podatników może spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku w rozliczeniu rocznym. Maksymalna kwota tego zwrotu wyniesie 5 250 zł.

Hipotetyczny podatek za 2022 r.

Z uwagi na fakt, że najważniejsze zmiany wprowadzono z mocą wsteczną, roczne zeznania podatkowe będą składane w całości w oparciu o zasady Polskiego Ładu 2.0. Urzędy skarbowe będą jednak – dla każdego podatnika – wyliczać „hipotetyczny podatek”, aby ustalić, czy obliczenie podatku na zasadach Polskiego Ładu 1.0 nie byłoby korzystniejsze dla danego podatnika. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, urząd skarbowy poinformuje owego podatnika o kwocie przysługującego zwrotu w terminie 21 dni od złożenia przez niego zeznania. Zwrot nastąpi na zasadach ogólnych – w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania (lub 45 dni w wypadku złożenia zeznania w formie elektronicznej).

Kalkulatory Ministerstwa Finansów

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu 2.0, Ministerstwo Finansów zapowiedziało przygotowanie kalkulatorów, które pozwolą podatnikom określić wysokość zobowiązań podatkowych za rok 2022 (na moment pisania niniejszego artykułu, dostępne są jedynie kalkulatory dla umowy o pracę i umowy zlecenia, ale ministerstwo zapowiedziało udostępnienie kolejnych kalkulatorów). Kalkulatory dostępne są pod tym linkiem.

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593