POLSKI ŁAD Z PODPISEM PREZYDENTA

18 listopada 2021

Na stronach Kancelarii Prezydenta pojawiła się informacja, że projekt ustawy z pakietem podatkowych rozwiązań na 2022 r. został 15 listopada br. podpisany przez Prezydenta. Co interesujące, w trakcie posiedzenia Sejmu 17 listopada br. posłowie przemycili w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw przepisy nowelizujące podatkowy Polski Ład, który przecież jeszcze nawet nie wszedł w życie.

Komunikat Kancelarii Prezydenta informujący o złożeniu podpisu pod projektem ustawy przez Prezydenta powiela twierdzenia zawarte w uzasadnieniu do projektu Polskiego Ładu, zgodnie z którymi celem zmian jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje. Niestety jak wielokrotnie wskazywaliśmy duża część zmian nijak ma się do zapewnień projektodawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że od 2022 r. w szczególności w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych czeka podatników całkowita rewolucja.

Tym samym, ostatnim formalnym krokiem niezbędnym dla wejścia w życie przepisów jest ich publikacja w Dzienniku Ustaw, co jest już jedynie formalnością.

Jako ciekawostkę wskazać można, że posłowie podczas posiedzenia Sejmu 17 listopada 2021 r. uwzględnili w treści projektu ustawy, której tytuł sugerowałby, że nie ma żadnego związku z przepisami podatkowymi, zmiany które sanują błędy legislacyjne w Polskim Ładzie. Chodzi tu o przepisy o preferencjach przewidzianych dla rodziców i opiekunów co najmniej czwórki dzieci, emerytów którzy zrezygnowali z pobierania świadczenia na rzecz pozostania aktywnym zawodowo oraz osób powracających z zagranicy (preferencja w trakcie pierwszych czterech lat od przeprowadzki do Polski). Przypominamy, że dochody tych podatników nie podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym do 85.528 zł. Przy czym przepisy o składce zdrowotnej dla tych osób były skonstruowane  w taki sposób, że podatnicy ci w ogóle nie płaciliby składki zdrowotnej. Niewątpliwie nie taka była idea przyświecają zmianom, stąd interwencja legislacyjna jeszcze przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu.

Nie ulega wątpliwości, że takie łatanie ustawy jest pokłosiem pośpiechu i braku należycie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Można spodziewać się przed Nowym Rokiem większej liczby zmian w Polskim Ładzie „poupychanych” w całkowicie niepowiązanych z materią podatkową ustawach.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418