TAX ALERT 4/2024 – UWAGA NA DECYZJE USTALAJĄCE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZA LATA OBJĘTE PRZEDAWNIENIEM!

W związku pojawiającymi się przypadkami wydawania przez samorządowe organy podatkowe (wójtów gmin/burmistrzów/prezydentów miast) decyzji ustalających podatek od nieruchomości (PON) za lata objęte już przedawnieniem, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na możliwość uniknięcia zapłaty nienależnego podatku. Aby to Państwu ułatwić, niżej zamieszczamy link do wzoru odwołania od takich bezprawnych decyzji, który w tym celu dla Państwa przygotowaliśmy (korzystanie z niego jest bezpłatne). Jednocześnie przypominamy, że odwołanie powinno zostać złożone (lub wysłane przez ePUAP albo pocztą – wtedy najlepiej za potwierdzeniem nadania i odbioru – na adres organu, który wydał decyzję) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

W szczególności dotyczyć może to tych z Państwa, którzy w przeszłości złożyli stosowną informację na PON (formularz IN-1) oraz ujawnili w niej informacje niezbędne do ustalenia podatku na dany/kolejne lata (w szczególności adres oraz powierzchnię nieruchomości), potem przez szereg lat nie otrzymywali decyzji ustalających PON, a następnie (ostatnio) odebrali cały ich pakiet (obejmujący cztery i więcej lat wstecz). Przykładowo, jeżeli w 2024 r. otrzymali lub otrzymają Państwo decyzję na PON za rok 2020 lub lata wcześniejsze, w prosty sposób, przy wykorzystaniu przygotowanego przez nas formularza (po jego uzupełnieniu o dane Państwa i nieruchomości), mogą Państwo domagać się ich uchylenia (ze względu na przedawnienie w 2024 r. prawa organu samorządowego do wydania decyzji za te lata).

Niemniej, nawet jeżeli od otrzymania przez Państwa takich bezprawnych decyzji na PON minęło już więcej niż wspomniane 14 dni, w których możliwe było złożenie odwołania, nadal istnieje szansa na ich podważenie oraz domaganie się zwrotu nienależnie zapłaconego podatku. W takim przypadku konieczne będzie jednak wniesienie o stwierdzenie nieważności decyzji. Jeżeli stwierdzą Państwo celowość złożenia takiego wniosku (np. z uwagi na znaczną wysokość kwot podatku ustalonych takimi błędnymi decyzjami), zapraszamy uprzejmie do kontaktu z Kancelarią: biuro@ptpodatki.pl, tel. +48 22 205 22 00

Link do pobrania wzoru odwołania: Odwołanie_decyzja_PON