TAX ALERT 20/2020 – TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 – ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH

Poniżej przedstawiamy opis zmian do regulacji w zakresie cen transferowych wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową 4.0 (link do ustawy zmieniającej).

1. Nowe terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png
* dla podmiotów, które skorzystały z przedłużonego terminu na sporządzenie local file i złożenie oświadczenia.

Wybór nowych terminów nie wymaga informowania organów podatkowych (dokonuje się samoistnie poprzez brak złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w terminie podstawowym.

2. Wyłączenie z obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej

Dla transakcji pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem leczniczym (zdefiniowanych na potrzeby ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) wyłączono stosowanie przepisów ustawy CIT dotyczące cen transferowych.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Katarzyna Zapalska
Doradca podatkowy
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
+48 607 719 789

Anna Jaworska
Doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 512 362 127

Piotr Kiciński
Doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 665 751 206