STATYSTYKI MDR 2020 – 2021

Za nami pierwsze miesiące po odwieszeniu terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych transgranicznych oraz upływie ostatecznych terminów ponownego raportowania. Choć nadal terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych pozostają zawieszone, to dobry moment na przyjrzenie się statystykom w zakresie MDR za II połowę 2020 r. oraz początek 2021 roku.

Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, do dnia 31 maja 2021 roku wpłynęło łącznie 25 927 zgłoszeń MDR, w tym:

  • MDR-1 – 11 661 zgłoszeń, 
  • MDR-2 – 2 089 zgłoszeń,
  • MDR-3 – 9 697 zgłoszeń
  • MDR-4 – 2 480 zgłoszeń. 

Jednocześnie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2021 r. Szef KAS nadał 6 769 NSP i odmówił nadania NSP w 17 przypadkach.

Wzmożona aktywność podatników – grudzień 2020 / początek 2021

Szczegółowo przyjrzeliśmy się statystykom dotyczącym aktywności podatników w zakresie zgłoszeń MDR-1. Jak wynika z otrzymanych z MF danych największa jak do tej pory ilość złożonych MDR-1 (w ujęciu miesięcznym) przypadała na grudzień 2020 r., co jak należy przypuszczać  jest wynikiem upływu terminu ponownego złożenia informacji o transgranicznym schemacie podatkowym przez promotorów. Przypadający natomiast na koniec stycznia oraz lutego 2021 r. termin na ponowne zaraportowanie schematów przez odpowiednio korzystających oraz wspomagających, przełożył się na ponadprzeciętne ilości zgłoszeń MDR-1 w pierwszych miesiącach 2021 r. Należy również pamiętać, iż z początkiem 2021 r. skończyły się wydłużone wcześniej z uwagi na pandemię COVID-19 terminy zawieszenia obowiązków raportowania w zakresie tegorocznych schematów transgranicznych.

Niespodzianki nie stanowią również rekordowe ilości zgłoszeń MDR-3 oraz MDR-4 przypadające na kwiecień 2021 roku. Wyraźny wzrost liczby zgłoszeń związany jest zapewne z przedłużeniem do 31 kwietnia 2021 r. terminów na złożenie MDR-3 (jeśli korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem transgranicznego schematu podatkowego bądź uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową) oraz MDR-4 (jeśli promotor bądź wspomagający udostępnił korzystającemu transgraniczny schemat podatkowy).

Działania Szefa KAS

Jak pokazują statystyki, pandemia nie wyhamowała również aktywności Szefa KAS, który tylko w grudniu 2020 roku nadał rekordową liczbę 721 NSP, podczas gdy w analogicznym miesiącu 2019 r. nadanych zostało jedynie 156 NSP. W 2020 roku łączna liczba nadanych NSP osiągnęła wartość ponad 3 krotnie większą niż w roku poprzednim. Początek 2021 r. to również czas wytężonej pracy Szefa KAS, który tylko do maja nadał 2 576 NSP, co stanowi 78% wszystkich NSP wydanych w całym ubiegłym roku.

Zwiększona efektywność w zakresie nadawania NSP dostrzegana jest również przez samych podatników. W ostatnim czasie zdarzają się przypadki nadawania NSP w tym samym dniu, w którym zostało złożone zgłoszenie MDR-1.

Należy przy tym pamiętać, iż obowiązek ponownego raportowana schematów podatkowych transgranicznych, który przełożył się na wyraźny wzrost liczby zgłoszeń MDR-1 (w okresie od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.) przysporzył Szefowi KAS wiele dodatkowej pracy, co w efekcie spowodowało, iż nakoniec maja 2021 r. na rozpatrzenie nadal oczekiwało jeszcze ponad 4 875 zgłoszeń MDR-1.

Jednocześnie, jak wynika z otrzymanych informacji, począwszy od lutego 2021 r. liczba nadanych NSP w ujęciu miesięcznym przewyższa liczbę zgłoszeń MDR-1, co należy uznać za dobry znak i pozwala mieć nadzieję na trwałe poprawienie tempa nadawania NSP.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Joanna Białobrzewska
Doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
22 205 22 35