MINIMALNY CIT

MINIMALNY CIT

Do końca 2021 r. jedną z fundamentalnych zasad CIT było to, że podatnicy osiągający stratę w roku podatkowym nie płacili tego podatku. Od 2024 r. strata podatkowa może nie być wystarczająca do uniknięcia obowiązku zapłaty CIT. Minimalny CIT wystąpi, gdy podatnik osiągnie stratę podatkową lub niską dochodowość obliczaną dla celów podatkowych (poniżej 2%).

Minimalny CIT, w odróżnieniu od „zwyczajnego” CIT, nie będzie wyliczany od dochodu, lecz od sumy przychodów, kosztów finansowania dłużnego i kosztów usług niematerialnych.

Wejście w życie minimalnego CIT oznacza, że warto już teraz zweryfikować, czy istnieje prawdopodobieństwo jego zapłaty. Specyfika tego podatku – obowiązek jego zapłaty zależny od wyniku podatkowego oraz liczne wyjątki i wyłączenia powodują, że do jego wejścia należy przygotować się z wyprzedzeniem. Dotyczy to w szczególności podatników, którzy przewidują w 2024 r. osiągnięcie niskich dochodów lub straty w CIT.

W ramach naszych usług:

  • zbadamy, czy istnieje szansa na objęcie Państwa minimalnym CIT w najbliższych latach – w tym zakresie w szczególności zbadamy liczne wyjątki, które mogą wyłączyć stosowanie minimalnego CIT – w tym zakresie przeprowadzimy symulację na podstawie aktualnych danych i przepisów o minimalnym CIT;
  • pomożemy Państwu skalkulować podatkowy wskaźnik dochodowości, decydujący o objęciu minimalnym CIT;
  • pomożemy przygotować odpowiednie ewidencje w celu wyliczenia podatku;
  • zbadamy, czy ponoszone koszty usług i finansowania podwyższają podstawę opodatkowania minimalnym CIT;
  • pomożemy dokonać wyboru jednego z dwóch alternatywnych sposobów na wyliczenie podstawy dla minimalnego CIT;
  • zbadamy wszelkie inne istotne dla Państwa kwestie związane z minimalnym CIT.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat minimalnego CIT, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Adam Hellwig

adam.hellwig@ptpodatki.pl

+48 502 184 966

Piotr Nowosielski

piotr.nowosielski@ptpodatki.pl

+48 697 648 291