PAKIET REKOMENDOWANYCH ROZWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Konieczność ciągłego dostosowywania się przez przedsiębiorców do licznych zmian w przepisach podatkowych stanowi współcześnie nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na mnogość nowelizacji regulacji podatkowych oraz poziom ich skomplikowania, w wielu przypadkach wdrożenie ich w przedsiębiorstwie jest niemożliwe bez pomocy profesjonalnego doradcy podatkowego. Stąd, w ramach naszej działalności oferujemy Klientom szeroki katalog usług umożliwiających możliwe szybkie oraz efektywne zaadaptowanie się do zmieniającej rzeczywistości podatkowej.

NASZE USŁUGI

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw

Krajowy system e-faktur (KSeF)

Analiza TP (TPR-C)

Minimalny CIT

Informacja o realizowanej strategii podatkowej (iorsp)

Podatek u źródła

Rejestracja dla celów podatku akcyzowego

Rejestracja dla celów podatku akcyzowego

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl