PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Reprezentujemy firmy przed lokalnymi organami podatkowymi i proponujemy rozwiązania pozwalające na osiągnięcie oszczędności w podatku od nieruchomości.

Pomagamy w kwalifikacji poszczególnych składników majątkowych na potrzeby podatku od nieruchomości, prowadzimy wizje lokalne, w tym optymalizacyjne, a także szkolimy w zakresie podatku od nieruchomości. Każdorazowo zapewniamy, by do tematu podatku od nieruchomości podejść z uwzględnieniem innych prawno-podatkowych aspektów rozliczeń związanych z majątkiem trwałym (w szczególności w zakresie klasyfikacji w podatkach dochodowych). Przygotowujemy także procedury obiegu informacji i dokumentów związane z prawidłowym ujęciem środków trwałych na potrzeby podatkowe, w tym podatku od nieruchomości.

Nasze usługi są oparte na ścisłej współpracy ze służbami technicznymi, inwestycyjnymi i produkcyjnymi.


Adam Hellwig

adam.hellwig@ptpodatki.pl

(32) 748 83 19

+48 502 184 966

Piotr Stryjewski

Piotr Nowosielski

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 748 83 19
+48 502 184 966

Piotr Stryjewski
piotr.stryjewski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 30

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl