PODATEK OD PRZERZUCONYCH DOCHODÓW

PODATEK OD PRZERZUCONYCH DOCHODÓW

Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce funkcjonuje tzw. podatek od przerzuconych dochodów. Podatek ten jest nakładany na niektóre płatności realizowane przez podatnika i zaliczane przez niego do kosztów uzyskania przychodów a otrzymywane przez powiązany podmiot opodatkowany przy zastosowaniu stawki CIT niższej niż 14,25%. Do podstawy opodatkowania wchodzą zasadniczo koszty wybranych usług niematerialnych, finansowania i opłat za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk. Podatek ten nie jest nakładany w przypadku, w którym odbiorca należności prowadzi istotną i rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie UE lub EOG.

Stawka podatku wynosi 19%, a podstawą opodatkowania jest suma płatności objętych podatkiem dokonanych w roku podatkowym.

NASZA OFERTA:

W ramach świadczenia usług:

  • pomożemy Państwu ustalić zakres płatności, które potencjalnie mogą podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów;
  • pomożemy przeanalizować, czy kontrahent prowadzi istotną i rzeczywistą działalność w kraju swojej siedziby;
  • wesprzemy Państwa przy ustalaniu stawki CIT stosowanej przez kontrahenta – w szczególności możemy porozumiewać się z zagranicznymi doradcami oraz osobami działającymi u kontrahenta;
  • przygotujemy wraz z Państwem tzw. defence file, czyli zestaw dokumentów i argumentów wskazujący, że podatek generalnie nie ma zastosowania lub że kontrahent prowadzi rzeczywistą i istotną działalność w kraju UE lub EOG;
  • pomożemy Państwu skalkulować podatek.
Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y rozmową na temat podatku od przerzuconych dochodów, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Adam Hellwig

adam.hellwig@ptpodatki.pl

+48 502 184 966

Piotr Nowosielski

piotr.nowosielski@ptpodatki.pl

+48 697 648 291