PODATEK U ŹRÓDŁA – ZWROTY I STOSOWANIE PREFERENCJI

PODATEK U ŹRÓDŁA – ZWROTY I STOSOWANIE PREFERENCJI

Od 1 stycznia 2022 r. zaczął funkcjonować tzw. mechanizm pay and refund. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku przekroczenia progu 2 mln zł wypłat (dywidendy, należności licencyjne i odsetki) do jednego podatnika w roku podatkowym, podatek u źródła podlega pobraniu i wpłacie w pełnej stawce niezależnie od przysługujących zwolnień i obniżonych stawek. Jednocześnie, podatnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu nadwyżki wpłaconego podatku po weryfikacji spełnienia warunków dla preferencji WHT. Przepisy dają także płatnikom i podatnikom określone instrumenty zwalniające ich z obowiązku poboru (opinia o stosowaniu preferencji i WH-OSC).

W RAMACH NASZYCH USŁUG:

  • zbadamy Państwa sytuację w zakresie podatku u źródła i ustalimy najefektywniejsze i najbezpieczniejsze podejście do istotnych kwestii,
  • pomożemy Państwu dochować należytej staranności w zakresie podatku u źródła,
  • ustalimy wraz z Państwem, kto jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności,
  • ustalimy zakres dokumentów i informacji koniecznych dla stosowania preferencji w podatku u źródła,
  • jako pełnomocnicy, poprowadzimy w pełnym zakresie postępowania w zakresie zwrotów podatku u źródła i pozyskania opinii o stosowaniu preferencji,
  • ocenimy ryzyka (w tym ryzyka osobiste) związane z podpisywaniem oświadczeń WH-OSC oraz wskażemy zakres dokumentów i informacji potrzebnych dla obrony w przypadku kwestionowania oświadczenia (defence file).
Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat podatku u źródła, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Adam Hellwig

adam.hellwig@ptpodatki.pl

+48 502 184 966

Piotr Nowosielski

piotr.nowosielski@ptpodatki.pl

+48 697 648 291