PODATKI PERSONALNE


Zespół podatku dochodowego od osób fizycznych doradza w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych z tytułu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, jak również z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Oferujemy optymalne rozwiązania dla osób osiągających dochody z dóbr kolekcjonerskich, z kapitałów pieniężnych oraz nieruchomości. Szczególnie w przypadku niskiego kosztu nabycia tych aktywów, bądź braku wydatków poniesionych na ich nabycie (aktywa otrzymane w darowiźnie, spadku).

Wspieramy pracodawców przy konstruowaniu efektywnych podatkowo struktur wynagradzania pracowników oraz członków kadry zarządzającej (plany motywacyjne oparte na akcjach, instrumentach finansowych). Pomagamy w przygotowaniu i wdrożeniu optymalnych zasad udostępniania pracownikom tzw. świadczeń pozapłacowych (abonamenty medyczne, ubezpieczenia na życie, kafeteria itp.), jak również powierzania pracownikom narzędzi pracy (telefony, samochody służbowe). Świadczymy usługi kompleksowo, co oznacza, że wskazujemy i optymalizujemy zarówno obciążenia podatkowe, jak i te związane z ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym.

Doradzamy w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne zarówno w Polsce, jak i zagranicą, uwzględniając polskie regulacje podatkowe oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę.


Andrzej Taudul

andrzej.taudul@ptpodatki.pl

(22) 205 22 12

+48 502 184 839

Anna Paczuska

anna.paczuska@ptpodatki.pl

(22) 205 22 26

+48 505 455 593

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
(22) 205 22 12
+48 502 184 839

Anna Paczuska
anna.paczuska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 26
+48 505 455 593

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl