ULGI PODATKOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


W ciągle zmieniającym się prawie podatkowym istnieje szereg ulg dla przedsiębiorców poprzez które przedsiębiorcy mogą efektywnie generować oszczędności podatkowe. Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie zastosowania preferencji podatkowych takich jak: ulga badawczo-rozwojowa, IP Box, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, ulga CSR czy zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie całościowej procedury wdrożenia i rozliczenia ulg, w tym:

  • Ocenę możliwości skorzystania z poszczególnej ulgi. W ramach naszych usług zbierzemy i przeanalizujemy dokumenty oraz informacje na temat prowadzonej działalności/aktywności i zweryfikujemy je pod kątem możliwości skorzystania z ulgi. W ramach naszej pracy przedstawimy wstępną oszczędność podatkową, jaka może zostać uzyskana w firmie. Ponadto zidentyfikujemy potencjalne ryzyka oraz możliwości ich zmniejszenia.
  • Identyfikację kosztów. Dokonamy analizy ponoszonych kosztów w związku z prowadzonymi aktywnościami pod kątem sposobu wykazania ich jako koszty kwalifikowane dla celów poszczególnej ulgi.
  • Weryfikację rozliczenia ulgi. Przeprowadzimy audyt dokumentacji i kalkulacji kosztów pod kątem prawidłowego rozliczenia danej ulgi.
  • Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi. Poprowadzimy postępowanie podatkowe zarówno na etapie czynności sprawdzających jak i kontroli podatkowej w zakresie poszczególnych ulg. Dokładamy starań, aby kontakt z organem podatkowym był dla naszych klientów jak najmniej uciążliwy i nie zakłócał bieżącej działalności.

Wymiernym efektem świadczonych przez nas usług są wygenerowane oszczędności podatkowe przez naszych klientów o wartości liczonej w milionach złotych uzyskanej w ramach tych oszczędności.


Magdalena Chochołek

magdalena.chocholek@ptpodatki.pl

(22) 205 22 18

+48 797 197 435

Tomasz Klatkiewicz

Magdalena Chochołek

magdalena.chocholek@ptpodatki.pl

(22) 205 22 18

+48 797 197 435

Tomasz Klatkiewicz

tomasz.klatkiewicz@ptpodatki.pl

+48 519 407 698

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl