AKCYZA I POKREWNE


Ze względu na szczególny charakter podatku akcyzowego, nasze doradztwo w tym zakresie opiera się na interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej znajomość przepisów prawa podatkowego, jak również dziedzin i branż, w których działają nasi Klienci. Obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi może również automatycznie generować obowiązki wynikające z przepisów pokrewnych, m.in. z zakresu monitorowania przewozu niektórych towarów w systemie SENT, czy na gruncie przepisów energetycznych (potencjalne obowiązki przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, czy Prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych).

W efekcie, doradzając Klientom w tym obszarze uwzględniamy ww. powiązania/specyfikę wynikające ze zbiegu przepisów akcyzowych oraz szeroko pojętych regulacji energetycznych/środowiskowych, a także praktykę polskich organów oraz sądów administracyjnych, jak również dorobek wspólnotowy, w tym stanowiska wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w pracy m.in. dla Klientów z branży alkoholowej, energetycznej, paliwowej, chemicznej, OZE, motoryzacyjnej, kosmetycznej czy tytoniowej.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje bieżące, jak i kompleksowe doradztwo w zakresie podatku akcyzowego oraz ww. przepisów pokrewnych, w szczególności:

 • wsparcie w klasyfikacji wyrobów akcyzowych, w tym pomoc/asystę w postępowaniach o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Doradzamy też przy klasyfikowaniu różnego rodzaju „towarów wrażliwych” m.in. dla celów ustalenia zakresu obowiązków na gruncie SENT czy ww. przepisów energetycznych (np. koncesje paliwowe, rejestr systemu zapasów paliw etc.),
 • zabezpieczenie ryzyka akcyzowego, w tym wsparcie przy uzyskaniu interpretacji indywidualnych w zakresie akcyzy,
 • przygotowywanie komentarzy/opinii/raportów,
 • bieżące doradztwo (tzw. hotline),
 • dokonywanie przeglądów oraz audytów akcyzowych i energetycznych,
 • pomoc przy rejestracji akcyzowej w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC),
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń akcyzowych oraz koncesji i wpisów do rejestrów/wykazów prowadzonych przez Prezesa URE czy Prezesa RARS związanych z obrotem, przywozem z UE/poza UE czy wytwarzaniem niektórych wyrobów energetycznych,
 • asystę w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
 • wsparcie przy realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,
 • doradztwo regulacyjne oraz wsparcie lobbingowe, w tym m.in. przygotowywanie raportów dotyczących wpływu obowiązujących czy planowanych przepisów na działalność Klientów, monitoring zmian w prawie oraz wsparcie Klientów w procesie legislacyjnym,
 • zabezpieczenie ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej (KKS).

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński

maciej grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl