COMPLIANCE (MDR, FATCA, WHT)


Zapewnienie zgodności z regulacjami podatkowymi jest kluczowe w stale zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Dział compliance Kancelarii zajmuje się asystą w zakresie zapewnienia zgodności wybranych aspektów działalności firm z przepisami prawa podatkowego. Czyni to poprzez m.in. realizację przeglądów podatkowych i due diligence, a także przeglądami wybranych, budzących szczególne wątpliwości i istotnych zagadnień podatkowych (np. podatku od nieruchomości, prawidłowej rocznej kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych, w tym wybranych aspektów tego rozliczenia, jak rozliczenie przychodów i kosztów w czasie, rozliczenie inwestycji, limity i dokumentowanie usług niematerialnych, rozliczenie kosztów finansowania).

Nasi specjaliści wspierają także procesy przygotowywania i wdrażania wewnętrznych procedur mających na celu zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi, w tym w ich aspekcie merytorycznym, jak i technicznym/formalnym. Dotychczas zrealizowane projekty dotyczą zarówno kwestii raportowania schematów podatkowych, wypełnienia obowiązku w zakresie rozliczania przez płatnika podatku u źródła, jak i zachowania należytej staranności na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług.

Dział compliance prowadzi również szkolenia podatkowe i wspiera podatników w wypełnianiu obowiązków raportowych m. in. przygotowania deklaracji podatkowych, przygotowania informacji podatkowych, w tym MDR.

 


Tomasz Jankowski

tomasz.jankowski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 22

+48 505 465 553

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22
+48 505 465 553

Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

LUBLIN

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

tel. +48 519 407 698

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

WROCŁAW

ul. Wierzbowa 30, 50-056

tel. +48 519 075 056

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl