Doradztwo regulacyjne/wsparcie lobbingowe


Od lat wspieramy przedsiębiorców w prawidłowym rozliczaniu podatków. Wiemy, jak bardzo istotne dla biznesu są klarowne, spójne przepisy prawa. Czasami wypracowanie takich regulacji wymaga podjęcia aktywnych działań merytorycznych już na samym początku procesu legislacyjnego, na etapie konsultacji publicznych, czy dalszych prac w komisjach. Z naszego doświadczenia wiemy, że rzeczowe, merytoryczne uwagi/propozycje legislacyjne składane rządzącym w toku procesu legislacyjnego mogą mieć większą siłę oddziaływania niż np. internetowa/prasowa krytyka.

Kancelaria jest wpisana na listę podmiotów świadczących usługi lobbingowe. W związku z tym jesteśmy w stanie świadczyć oficjalnie usługi doradztwa regulacyjnego w obszarze podatków oraz pokrewnych. Nasze usługi w tym zakresie mogą m.in. polegać na:

  • opiniowaniu projektów/założeń ustaw i rozporządzeń, w tym przygotowywaniu tzw. zgłoszeń zainteresowania pracami legislacyjnymi,
  • udziale/reprezentowaniu w konferencjach uzgodnieniowych w ramach konsultacji społecznych czy na etapie prac w komisjach sejmowych i senackich,
  • przygotowywaniu raportów regulacyjnych i/lub postulatów zmian w przepisach kierowanych do odpowiednich organów.

Nasze wsparcie możemy realizować dla poszczególnych podatników, jak też różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń branżowych.


Andrzej Paczuski

andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 06

+48 510 051 712

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29

 

Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

LUBLIN

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin

tel. +48 519 407 698

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

WROCŁAW

ul. Wierzbowa 30, 50-056

tel. +48 519 075 056

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl