FUNDACJA RODZINNA

FUNDACJA RODZINNA

Wprowadzona do polskiego porządku prawnego nieco ponad rok temu nowa instytucja – fundacja rodzinna – daje nowe możliwości planowania sukcesji, zapewniając stabilność i ciągłość prowadzonych przedsięwzięć, zapobiegając podziałowi majątku rodzinnego i ograniczając konieczność przeprowadzania postępowań spadkowych. Utworzenie i funkcjonowanie fundacji rodzinnej wymaga jednak starannego przygotowania zarówno na płaszczyźnie prawnej jak i podatkowej, lecz przede wszystkim koncepcyjnej.

Interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądów administracyjnych wydane w sprawach dotyczących fundacji rodzinnych w pierwszym roku funkcjonowania ten instytucji już wskazują na pewne obszary, które mogą się wiązać z ryzykiem podatkowym dla samej fundacji, jak i jej beneficjentów.

Nasza oferta:

Przy współpracy z naszymi wieloletnimi partnerami, oferujemy kompleksową obsługę procesu założenia fundacji rodzinnej, w tym:

  • wsparcie w planowaniu sukcesji, w określeniu ról poszczególnych członków rodziny w procesie sukcesji i zasad dystrybucji majątku, co powinno znaleźć odzwierciadlenie w treści statutu fundacji rodzinnej;
  • dopełnienie czynności formalnych związanych z rejestracją fundacji rodzinnej;

a także:

  • wsparcie podatkowe, prawne i księgowe w bieżącym funkcjonowaniu fundacji rodzinnej;
  • udział w obowiązkowych audytach fundacji rodzinnej.

Zapraszamy do kontaktu w celu przeprowadzenia analizy czy zastosowanie fundacji rodzinnej jest optymalnym rozwiązaniem w Państwa przypadku.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat fundacji rodzinnych, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszym ekspertem lub klikając: 

Patrycja Lutak

patrycja.lutak@ptpodatki.pl

+ 48 519 898 310