KKS

KKS

Rozliczenia podatkowe mogą powodować ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej nie tylko dla księgowych i działów podatkowych, ale również dla członków zarządu oraz osób z nimi współpracujących. Obecnie postępowania karne inicjowane są już na etapie konfliktu z urzędem skarbowym, co podkreśla potrzebę świadomości istniejących zagrożeń. Nigdy dotąd nie było tak ważne, aby z wyprzedzeniem zarządzać zakresem odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nasza oferta: 

W zakresie naszych usług oferujemy szczególnie wsparcie Klientom w następujących obszarach:

  • udzielanie pomocy w toczących się postępowaniach karno-skarbowych, z wykorzystaniem współpracy z naszymi radcami prawnymi i adwokatami;
  • przeprowadzanie audytów procesów podatkowych w celu oceny zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe, członków zarządu oraz działów współpracujących z rozliczającymi podatki;
  • analiza rozkładu odpowiedzialności osobistej w kontekście rozliczeń podatkowych;
  • opracowanie procedur umożliwiających zarządzanie odpowiedzialnością karno-skarbową w organizacji;
  • określanie strategii postępowania podczas trwających kontroli podatkowych i postępowań podatkowych, mając na uwadze potencjalną odpowiedzialność karno-skarbową;
  • pomoc w prawidłowym wykorzystaniu czynnego żalu;
  • wskazanie optymalnej drogi postępowania, która umożliwi najmniej obciążające zakończenie sprawy;
  • ocena ryzyk karno-skarbowych związanych z bieżącymi lub planowanymi transakcjami.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat odpowiedzialności karnej skarbowej, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszym ekspertem lub klikając: 

Adam Hellwig

adam.hellwig@ptpodatki.pl

+ 48 502 184 966