KLASYFIKACJA PODATKOWA/CELNA/BRANŻOWA TOWARÓW


Prawidłowe sklasyfikowanie danego towaru na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) czy Nomenklatury Scalonej (CN)/Taric ma istotne znaczenie dla celów ustalenia zakresu ewentualnych obowiązków podatkowych i prawnych. Przykładowo, klasyfikacja towaru może mieć wpływ na:

  • stawkę VAT,
  • obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla celów VAT (split payment),
  • stawkę podatku akcyzowego i zakres obowiązków/uprawnień przy rozliczaniu akcyzy,
  • obowiązek monitorowania przewozu towaru w systemie SENT,
  • obowiązek uzyskania koncesji paliwowej czy wpisu do rejestru tzw. podmiotów przywożących paliwa ciekłe przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki,
  • obowiązki związane z utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw/rozliczania tzw. opłaty zapasowej przed Prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • konieczność rozliczania tzw. opłaty cukrowej oraz opłaty małpkowej,
  • stawkę cła i możliwość stosowania preferencji przy rozliczaniu cła.

Z naszej strony oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie klasyfikacji towarów/usług dla celów podatkowych oraz przepisów pokrewnych. Możemy również zweryfikować poprawność stosowanej już przez Państwa klasyfikacji oraz wskazać ewentualne ryzyko związane z nieprawidłowo przyjętą klasyfikacją. Oferujemy również nasze wsparcie w procesie ubiegania się o wiążące decyzje, formalnie potwierdzające klasyfikację towarów m.in. decyzje WIT/WIP (cło), WIS (VAT), WIA (akcyza).

Nasze usługi mogą obejmować m.in.: audyty klasyfikacyjne, doradztwo/konsultacje klasyfikacyjne, czy wsparcie w sporach klasyfikacyjnych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

 


Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

+48 501 012 085

Szymon Raut

szymon.raut@ptpodatki.pl

(22) 205 22 16

+ 48 503 074 047

Mateusz Śliwiński

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08
+48 501 012 085

Szymon Raut
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16
+48 503 074 047

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl