NET-BILLING VAT

NET-BILLING VAT

Rozliczenie net-billingu dla celów VAT dotyczy zasadniczo czynnych podatników, którzy mają status prosumenta, czyli posiadają instalację OZE produkującą nadwyżki energii wprowadzanej do sieci przedsiębiorstwa energetycznego rozliczanej w systemie wartościowym. Zdarzenie należy ewidencjonować w rejestrze sprzedaży VAT w odpowiednich okresach rozliczeniowych, z uwzględnieniem prawidłowej wartości i w oparciu o właściwie sporządzoną dokumentację VAT.

NASZA OFERTA:

Kancelaria Paczuski Taudul pomaga Klientom w prawidłowym ułożeniu procesu rozliczania net-billingu dla celów VAT.

W tym zakresie nasze usługi polegają w szczególności na udzieleniu Klientom wsparcia w:

  • określeniu prawidłowej podstawy opodatkowania VAT;
  • ustaleniu właściwego okresu rozliczeniowego, w którym należy rozpoznawać obowiązek podatkowy;
  • udzielaniu rekomendacji w zakresie sporządzania właściwej dokumentacji VAT i bieżących konsultacji na etapie konieczności rozwiązywania potencjalnych trudności powstających w związku z wprowadzaniem tej dokumentacji do obrotu;
  • potwierdzeniu przyjętego sposobu rozliczenia sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej z OZE w drodze wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej VAT, lub w postępowaniu sądowo-administracyjny w ramach prawomocnego wyroku sądu – w zależności od indywidualnego stopnia powstających trudności związanych z rozliczeniem net-billingu i przyjętego podejścia do określenia podstawy opodatkowania VAT;
  • reprezentowaniu przed organami podatkowym, jeżeli rozliczenia net-billingu są przedmiotem czynności sprawdzających, kontroli lub postępowań podatkowych albo celno-skarbowych z perspektywy VAT i akcyzy;
  • reprezentowaniu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat rozliczania net-billingu, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszym ekspertem lub klikając: 

Joanna Kilijańska

joanna.kilijanska@ptpodatki.pl

+ 48 605 514 518