REJESTRACJA DLA CELÓW PODATKU AKCYZOWEGO – OBOWIĄZEK NIOSĄCY PRZYWILEJE

REJESTRACJA DLA CELÓW PODATKU AKCYZOWEGO – OBOWIĄZEK NIOSĄCY PRZYWILEJE

Regulacje z zakresu akcyzy mogą dotyczyć szeregu produktów/surowców, niekoniecznie już na pierwszy rzut oka kojarzących się z akcyzą (jak np. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe czy samochody osobowe). Oprócz nich akcyza może być nakładana również na wyroby takie jak: paliwa opałowe, środki smarne, wyroby gazowe, wyroby węglowe, energia elektryczna, różnego rodzaju rozpuszczalniki czy też na całą gamę wyrobów nie-akcyzowych, ale zawierających w składzie alkohol etylowy – jak i wiele innych surowców/materiałów określonych szczegółowo w przepisach.

Rejestracja dla celów akcyzy jest obowiązkiem podmiotu chcącego operować w obszarze wyrobów akcyzowych, niemniej w niektórych przypadkach fakt tej rejestracji niesie za sobą pewne wymierne korzyści (np. możliwość zakupu wyrobów w trybie zwolnienia od podatku lub zastosowania tzw. stawki akcyzy wysokości 0 zł). Rejestracji tej dokonuje się elektronicznie w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przepisy nakładają także obowiązek bieżącego aktualizowania zakresu posiadanej rejestracji akcyzowej (np. w razie pojawienia się nowych wyrobów/czynności akcyzowych w firmie), a jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie obwarowane są sankcjami określonymi w przepisach KKS. Mogą one również spowodować brak efektywnej możliwości realizacji transakcji dotyczącej wyrobu akcyzowego (do której potrzebne jest uzyskanie określonego statusu akcyzowego, np. „uprawnionego odbiorcy”, „podmiotu zużywającego” czy też „pośredniczącego podmiotu węglowego/gazowego”).

NASZA OFERTA:

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie wsparcia w procesie rejestracji dla celów podatku akcyzowego w CRPA. W ramach naszych usług możemy przykładowo:

  • dokonać stosownego przeglądu (audytu) prowadzonej działalności pod kątem identyfikacji wyrobów akcyzowych i/lub czynności opodatkowanych akcyzą;
  • zidentyfikować obszary, w których możliwe jest prowadzenie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem ulg/preferencji przewidzianych przepisami (np. identyfikacja możliwości zastosowania zwolnienia od akcyzy, stawki 0 zł, akcyzy, procedury zawieszenia poboru akcyzy czy zwrotu podatku akcyzowego);
  • wesprzeć bezpośrednio w realizacji obowiązku rejestracyjnego w CRPA (czy aktualizacji tej rejestracji), jak i – w razie uchybień – pomóc w realizacji zaległych obowiązków.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozmową na ten temat, prosimy uprzejmie o kontakt.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

+48 501 012 085

Mateusz Śliwiński

mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl

+48 796 439 058