Restrukturyzacje

Restrukturyzacje

Zasadnicze zmiany związane z formą prawną i biznesową prowadzonej działalności są także niezwykle istotne z punktu widzenia podatkowego. Dotyczy to w szczególności wszelkiego rodzaju połączeń, podziałów, przekształceń, likwidacji, a także zmian polegających na przejęciu np. części przedsiębiorstwa, linii biznesowej lub klientów. Z punktu widzenia podatkowego operacje tego typu mogą wywołać liczne wątpliwości, takie jak m. in.:

 • czy transfery określonych aktywów będą opodatkowane VAT,
 • czy połączenie lub podział będą neutralne podatkowo,
 • czy większa efektywność podatkowa docelowej struktury rodzi ryzyko zakwestionowania transakcji przez organy podatkowe,
 • czy transakcja podlega raportowaniu jako schemat podatkowy,
 • jak obronić ustalone wartości aktywów i wynagrodzenia dla celów podatkowych,
 • jakich formalności należy dochować w związku z restrukturyzacją.

Obawy podatników budzi w szczególności kwestia możliwego kwestionowania przez organy podatkowe ekonomicznego uzasadnienia planowanych operacji prowadzącego do zakwestionowania neutralności podatkowej transakcji.

W RAMACH NASZYCH USŁUG:

 • przeanalizujemy wraz z Państwem rozważane scenariusze restrukturyzacji, zwrócimy uwagę na korzyści i zagrożenia płynące z rozważanych scenariuszy,
 • ustalimy konkretne skutki podatkowe na podstawie uzyskanych danych i pomożemy w kalkulacji ewentualnych zobowiązań podatkowych,
 • przeanalizujemy rozważaną restrukturyzację pod kątem cen transferowych, aby upewnić się, czy przyjęta metodologia w zakresie wynagrodzenia jest prawidłowa,
 • ustalimy, czy istnieje ryzyko zastosowania instrumentów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania w Państwa sytuacji, a w miarę potrzeby, pozyskamy dla Państwa instrumenty takie jak m. in. opinie zabezpieczające. Możemy pomóc także w opracowaniu tzw. defence file czyli zestawu dokumentów i dowodów wykazujących ekonomiczne uzasadnienie transakcji,
 • wesprzemy Państwa w pełnym zakresie w obszarze raportowania schematów podatkowych,
 • wesprzemy Państwa w ustaleniu pełnego zakresu formalności związanych z m. in. zmianami danych podmiotów dla celów podatkowych i rejestracją,
 • skoordynujemy nasze działania w obszarze podatkowym z innymi wątkami restrukturyzacji – w szczególności z biznesowym, prawnym i księgowym tak, aby cała operacja była spójna.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat restrukturyzacji, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Adam Hellwig

adam.hellwig@ptpodatki.pl

+48 502 184 966

Piotr Nowosielski

piotr.nowosielski@ptpodatki.pl

+48 697 648 291