STUDENT / ABSOLWENT

Poszukujemy osób gotowych zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności, którzy lubią wyzwania i chcą rozpocząć swoją karierę w zawodzie doradcy podatkowego.

Gwarantujemy wsparcie dla Twojego rozwoju, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, pomagamy podwyższyć kompetencje organizując szkolenia wewnętrzne oraz zapewniamy pracę w zgranym zespole, którego możesz być częścią.

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do zespołu, wyślij aplikację i daj się poznać!

Warszawa: rekrutacja@ptpodatki.pl

Katowice: rekrutacja.katowice@ptpodatki.pl

AKTUALNE REKRUTACJE:

 

WARSZAWA - MŁODSZY KONSULTANT lub KONSULTANT podatkowy ds. postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Zakres obowiązków:

– uczestnictwo w świadczeniu na rzecz klientów Kancelarii usług doradczych w toku wszelkiego rodzaju postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (tj. kontroli
podatkowych/skarbowych, postępowań o zwrot nadpłaty podatku, postępowań o uzyskanie interpretacji indywidualnych itp.);
– przygotowywanie projektów pism procesowych (odpowiedzi na wezwania, wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku, wniosków o interpretacje prawa podatkowego, zażaleń, odwołań, skarg oraz innej korespondencji);
– analiza przepisów, interpretacji oraz orzecznictwa sądowego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego (w tym zryczałtowanego podatku od dywidend i odsetek) oraz podatku od towarów i usług;
– obsługa bieżącej korespondencji z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w toku prowadzonych postępowań.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (preferowane kierunki prawnicze lub ekonomiczne);
– zainteresowanie problematyką procesową i chęć rozwoju w tym kierunku;
– umiejętność poprawnego, logicznego formułowania myśli (w mowie i piśmie) w języku polskim i angielskim;
– dobra organizacja pracy;
– samodzielność, dokładność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
– umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań;
– doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie postępowań podatkowych i/lub sądowo-administracyjnych, będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
– atrakcyjne warunki wynagrodzenia;
– możliwość pracy przy rozwijających projektach dla prestiżowych klientów;
– możliwość awansu i rozwoju zawodowego w doradztwie podatkowym;
– wsparcie w procesie zdobywania uprawnień zawodowych (tytuł doradcy podatkowego);
– pakiet socjalny (ubezpieczenie medyczne, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

APLIKUJ

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

WARSZAWA - MŁODSZY KONSULTANT PODATKOWY

Zakres obowiązków:

Praca pod nadzorem doradcy podatkowego obejmująca:
– wsparcie doświadczonych pracowników w procesie przygotowywanie projektów komentarzy, opinii, wniosków o interpretację, kalkulacji, pism procesowych i innej korespondencji;
– analiza przepisów, interpretacji oraz orzecznictwa w celu oceny skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych;
– analiza dokumentów źródłowych w celu oceny skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych;
– udział w przeglądach podatkowych i projektach typu due diligence;
– bieżąca analiza zmian legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego, regulacji branżowych oraz orzecznictwa i interpretacji organów.

Wymagania:
– ukończone studia prawnicze, ewentualnie ekonomiczne;
– umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań;
– umiejętność poprawnego, logicznego formułowania myśli w języku polskim
i angielskim;
– umiejętność pracy w zespole i budowania pozytywnych relacji.

Oferujemy:
– atrakcyjne warunki wynagrodzenia;
– przyjazną atmosferę pracy;
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
– możliwość pracy przy nowatorskich projektach dla prestiżowych klientów;
– możliwość pracy z doświadczonymi ekspertami;
– możliwość (i konieczność) rozwoju zawodowego;
– wsparcie w procesie zdobywania uprawnień zawodowych;
– możliwość awansu;
– uczestnictwo w szkoleniach;
– benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, karta Multisport;
– atrakcyjną lokalizację biura w okolicach Ronda Daszyńskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

APLIKUJ

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Warszawa - Konsultant/Starszy konsultant w zespole cen transferowych

Zakres obowiązków:

– przygotowywanie dokumentacji transakcji zawieranymi między podmiotami powiązanymi;
– analizę rozliczeń wewnątrzgrupowych pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej;
– opracowywanie i przygotowanie raportów z analiz porównawczych (benchmarking study);
– analizę i przygotowanie pozostałych dokumentów związanych z tematyką cen transferowych;
– doradztwo dla klientów w zakresie planowania podatkowego w obszarze cen transferowych;
– określanie obszarów ryzyka i pomoc we wdrażaniu prawidłowej metodologii cen transferowych w transakcjach krajowych i międzynarodowych;
– analiza przepisów podatkowych, orzecznictwa i prasy podatkowej;
– przygotowywanie ofert i prezentacji dla klientów w języku polskim i angielskim.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe lub status studenta IV lub V roku (preferowane kierunki ekonomiczne, finansowe lub prawnicze);
– minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
– umiejętność obsługi ekonomicznych baz danych oraz analizowanie danych finansowych;
– dobra znajomość MS Excel;
– doświadczenie w pracy przy stosowaniu prawa podatkowego oraz wykonywaniu analiz porównawczych;
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
– samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
– umiejętność analitycznego myślenia;
– otwartość, inicjatywa i chęć poszukiwania nowych rozwiązań.

Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
– atrakcyjne warunki wynagrodzenia;
– możliwość pracy przy nowatorskich projektach dla prestiżowych klientów;
– możliwość rozwoju zawodowego i wsparcie w procesie zdobywania uprawnień zawodowych;
– otwartą i przyjazną atmosferę pracy;
– atrakcyjną lokalizację biura w okolicach Ronda Daszyńskiego oraz dogodny dojazd metrem, tramwajem, rowerem;
– możliwość uczestnictwa w szkoleniach;
– benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, karta Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

APLIKUJ

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Paczuski Taudul
Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299

NIP: 5272814340

REGON: 367913549

WARSZAWA
BUDYNEK G9

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

tel. 22 205 22 00

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE

ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice

tel. 32 704 79 39

fax 22 205 22 01

e-mail: biuro@ptpodatki.pl