szymon.raut@ptpodatki.pl

(22) 205 22 16
+48 503 074 047

SZYMON RAUT

PARTNER

WYKSZTAŁCENIE

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Licencjonowany doradca podatkowy.

DOŚWIADCZENIE

Szymon posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, które zdobywał w międzynarodowych oraz rodzimych firmach doradczych. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT). W ramach swojej praktyki doradza klientom z sektora finansowego, elektronicznego, produkcyjnego, retail oraz non-profit.

Główne obszary praktyki Szymona obejmują bieżące doradztwo podatkowe, w tym również z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego i usługowego oraz jednolitego pliku kontrolnego. Szymon wspiera i reprezentuje klientów podczas kontroli, postępowań podatkowych, a także postępowań sądowo-administracyjnych – m.in. z sukcesem reprezentował klientów w sprawach o zwrot istotnych kwot VAT. Szymon posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Jest autorem wielu artykułów w prasie fachowej.

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl