tomasz.jankowski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 22
+48 505 465 553

TOMASZ JANKOWSKI

PARTNER

WYKSZTAŁCENIE

Tomasz Jankowski jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Licencjonowany doradca podatkowy.

DOŚWIADCZENIE

Tomasz posiada piętnastoletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej klientów, w tym w bieżącym wsparciu firm sektora finansowego w szczególności banków, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczycieli, domów maklerskich i leasingowych oraz firm z sektora FMCG. Ekspert z zakresu doradztwa podatkowego obejmującego problematykę podatku dochodowego od osób prawnych, przepisów dotyczących cen transferowych oraz praktyki rynkowej. Brał udział w licznych projektach optymalizacyjnych związanych z praktycznym stosowaniem regulacji dotyczących transakcji między podmiotami powiązanymi.

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego

KRS: 0000688299, NIP: 5272814340, REGON: 367913549

WARSZAWA ul. Giełdowa 7/9, tel. 22 205 22 00,
e-mail: biuro@ptpodatki.pl

KATOWICE ul. Podchorążych 1, tel. 32 704 79 39,
e-mail: biuro.katowice@ptpodatki.pl

LUBLIN ul. Spokojna 2, tel. +48 519 407 698,
e-mail: biuro.lublin@ptpodatki.pl

WROCŁAW ul. Wierzbowa 30, tel. +48 519 075 056,
e-mail: biuro.wroclaw@ptpodatki.pl