WERYFIKACJA STAWEK VAT

WERYFIKACJA STAWEK VAT

Zwracamy Państwa uwagę, że pomimo ponad 3,5 letniego obowiązywania tzw. nowej matrycy stawek VAT wciąż występują liczne niejasności, a co za tym idzie ryzyko sporów z organami podatkowymi w zakresie przypisania właściwej stawki VAT dla szerokiej gamy towarów (np. różnego rodzaju produktów/przetworów spożywczych, napojów, suplementów diety, produktów leczniczych, wyrobów medycznych), czy świadczonych usług/świadczeń kompleksowych.

Niejednokrotnie mają miejsce sytuacje, w których podobnym (na tzw. pierwszy rzut oka) towarom przypisywane są różne stawki VAT (w wysokości 5%, 8% lub też stawki 23%). Tego rodzaju przypadki, poza ryzykiem stricte podatkowym (finansowym), generują ryzyko karno-skarbowe, a także trudności natury formalno-organizacyjnej czy biznesowej (np. w kontekście ustalonej ceny danego świadczenia różniącej się od tej oferowanej przez konkurencję czy też w relacjach z producentami, handlowcami, działami finansowymi etc.).

Mechanizmem pozwalającym na formalne/urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT jest wystąpienie i uzyskanie decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Należy wszakże mieć na uwadze, iż decyzja taka – w odróżnieniu np. od interpretacji indywidualnej – jest wiążąca nie tylko dla organów skarbowych, ale też dla wnioskującego podatnika, stąd wystąpienie z wnioskiem o WIS powinna poprzedzać pogłębiona analiza tematu, która powinna obejmować również ocenę ryzyka wydania negatywnej decyzji. Niemniej decyzja ws. WIS, zwłaszcza jeżeli potwierdza preferencyjną stawkę VAT, stanowi dokument (dowód), który wart jest posiadania – zapewnia bowiem jego adresatowi ochronę wynikającą z przepisów o VAT oraz Ordynacji podatkowej na analogicznych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku interpretacji indywidualnych. Przy tym należy także pamiętać o ograniczonym czasie obowiązywania decyzji ws. WIS, wynoszącym 5 lat, a co za tym idzie konieczności okresowego ich przeglądu przez podatników i, w razie zbliżania się upływu „terminu ważności”, odświeżenia poprzez wystąpienie z nowym wnioskiem. Co, biorąc pod uwagę zmienne trendy interpretacyjne, nie powinno odbywać się z automatu, lecz również być poprzedzone analizą bieżącej praktyki w danym obszarze.

Nasza oferta:

Korzystając z wieloletniego doświadczenia naszych specjalistów świadczymy usługi doradcze w zakresie weryfikacji stosowanych stawek VAT. W ramach naszych usług możemy przykładowo:

  • dokonać przeglądu (audytu) prowadzonej działalności pod kątem stosowanych stawek VAT dla dostarczanych towarów/świadczonych usług;
  • zidentyfikować obszary, w których zasadne może być rozważenie zmiany stosowanej stawki VAT oraz uzyskanie decyzji WIS potwierdzającej od strony formalnej prawidłowość zaproponowanej stawki (w przypadkach, gdy dany towar/usługa np. z uwagi na ich specyfikę, mogą budzić potencjalne wątpliwości interpretacyjne w tym względzie);
  • wesprzeć/asystować w toku postępowania o uzyskanie decyzji WIS, w tym, w razie potrzeby także na etapie postępowania sądowego;
  • wesprzeć w procesie planowania podatkowego pod kątem ustalenia prawidłowych stawek VAT na towary/usługi, których dystrybucja/świadczenie jest dopiero planowane.
Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat weryfikacji stawek VAT, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 08

Szymon Raut

szymon.raut@ptpodatki.pl

(22) 205 22 16

Mateusz Śliwiński

mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl

(22) 205 22 29