Wsparcie we wdrożeniu JPK CIT

Wsparcie we wdrożeniu JPK CIT

Podatnicy od 1 lipca 2018 r. zobowiązani są do przekazywania danych ze swoich ksiąg rachunkowych w formie uschematyzowanego zbioru danych (tzw. JPK_KR), na żądanie organów podatkowych. Już dla roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2024 r. część podatników będzie zobowiązana do prowadzenia swoich ksiąg w taki sposób, aby corocznie składać JPK_KR w wersji dostosowanej do obowiązków wynikających z ustaw o podatkach dochodowych – tj. w wersji struktury logicznej JPK_KR_PD. Do powyższej struktury będzie należało załączyć strukturę dotyczącą środków trwałych (tzw. JPK_ST). Oba zestawienia – znane łącznie jako JPK_CIT – będzie należało składać wraz z coroczną deklaracją CIT.

Zmiany zostaną wprowadzone stopniowo, początkowo obejmą wyłącznie:

• podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
• podatkowe grupy kapitałowe.

Już dla roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2025 r., obowiązek składania JPK CIT obejmie pozostałych podatników VAT obowiązanych do przesyłania ewidencji JPK_VAT, natomiast dla roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2026 r. obligatoryjne przesyłanie JPK CIT obejmie wszystkich podatników CIT.

Nasza oferta

W ramach świadczenia usług:

  • pomożemy Państwu w przygotowaniu się do wdrożenia nowych wymogów, przekazując niezbędne informacje dotyczące wymogów prawnych związanych z implementacją JPK CIT;
  • dokonamy weryfikacji rodzajów występujących u Państwa różnic podatkowych (oraz metod ich identyfikacji).
Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat wdrożenia JPK CIT, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszym ekspertem lub klikając: 

Piotr Korszla

piotr.korszla@ptpodatki.pl

+48 509 802 418