WSPÓŁCZYNNIK VAT

WSPÓŁCZYNNIK VAT

W terminie rozliczenia VAT za pierwszy okres rozliczeniowy 2024 r. (miesiąc/kwartał) podatnicy realizujący zarówno sprzedaż opodatkowaną VAT jak i zwolnioną od podatku, zobowiązani się określić kwotę podatku naliczonego przysługującego im do odliczenia w 2023 r. w odniesieniu do tzw. zakupów mieszanych (związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną z VAT). W tym celu niezbędne jest w pierwszej kolejności obliczenie tzw. współczynnika VAT, a następnie dokonanie, w oparciu o współczynnik, korekt rocznej oraz wieloletniej VAT naliczonego.

NASZA OFERTA:

Kancelaria Paczuski Taudul od wielu lat pomaga Klientom w ramach rozliczeń dotyczących współczynnika VAT.

W tym zakresie nasze usługi polegają w szczególności na udzieleniu Klientom wsparcia w:

  • określeniu, jakie czynności/jaka sprzedaż powinna zostać wzięta pod uwagę na potrzeby kalkulacji współczynnika VAT;
  • ustaleniu wartości współczynnika VAT;
  • przeanalizowaniu wydatków ponoszonych przez Klientów pod kątem ustalenia ich wyłączonego związku (na zasadzie alokacji bezpośredniej) ze sprzedażą opodatkowaną lub zwolnioną z VAT;
  • wyodrębnieniu wydatków mieszanych, w stosunku do których powinien zostać zastosowany współczynnik VAT (w oparciu o alokację pośrednią);
  • wyliczeniu kwoty VAT naliczonego przysługującego Klientom do odliczenia – w ramach korekt rocznej oraz wieloletniej naliczonego podatku;
  • należytym wykazaniu kwoty korekty naliczonego podatku w jednolitym pliku kontrolnym (JPK).

Jeżeli jesteś zainteresowana/y rozmową na temat rozliczeń dotyczących współczynnika VAT, skontaktuj się z nami.

Umów się na 30 minutowe bezpłatne spotkanie bezpośrednio z naszymi ekspertami lub klikając: 

Maciej Grochulski

maciej.grochulski@ptpodatki.pl

+48 501 012 085

Piotr Stryjewski

piotr.stryjewski@ptpodatki.pl

+48 604 276 779